2.4.5.3 Toepassing

Binnen de persoonlijkheidsleer proberen psychologen om door middel van tests in kaart te brengen wat voor persoonlijkheid iemand is. Deze informatie kan gebruikt worden bij het bepalen van wat er met iemand aan de hand is en hoe deze persoon het beste behandeld kan worden als hij zich met klachten meldt. Vooral in het geval van psychische problemen kan een persoonlijkheidstest deel uitmaken van de diagnostische procedure. Verder worden persoonlijkheidstests veel gebruikt bij allerlei selectieprocedures, zoals bij de sollicitatieprocedure in het eerste voorbeeld van dit hoofdstuk.

Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van intelligentietests om in kaart te brengen wat iemands capaciteiten zijn. Intelligentietests worden bijvoorbeeld gebruikt om bij verstandelijk gehandicapten het niveau van verstandelijk functioneren in kaart te brengen.

Meer weten? Zie Persoonlijkheidsleer