2.4.4.2 Kernbegrippen

Binnen de Ontwikkelingsleer bestaan tal van stromingen en theorieen. Het is daarom van belang de verschillende concepten op de juiste wijze te gebruiken.

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in het begrip levensfase
  2. U bent bekend met de ontwikkeling van cognities
  3. U bent bekend met de ontwikkeling van moraliteit 
  4. U bent bekend met Erikson's begrip psychosociale ontwikkeling
  5. U beseft dat dit alles zich integreert in en tot uitdrukking komt in iemands biografie of levensverhaal
  6. U neemt kennis van ontwikkelingsleer in meer algemene zin
  7. U toetst uw begrip aan de hand van enkele vragen en opdrachten.

Meer weten? Zie Ontwikkelingsleer