2.2.3.5 Stoornissen

Naast alledaagse, kleine foutjes in de psychische funties bestaan er ook stoornissen die als pathologisch worden gezien. Hoewel sprake is van afwijkend gedrag, komen deze stoornissen relatief vaak voor. Maar ook wanneer mensen geconfronteerd worden met een of andere vorm van bedreiging geeft dit vaak psychische reacties waarbij sprake kan zijn van een verstoring van de 'normale' werking van psychische functies.

Waarnemen: 

Geheugen
Oriëntatie:
Denken: 
 
Wil/motivatie:
Bewegingsarmoede en bewegingsonrust
Agressief gedrag
Gevoelens:
Taal:
Intelligentie:
Bewustzijn
Het is, juist ook in het geval van stoornissen in de psychische functies, van groot belang in de observatie en rapportage zo nauwkeurig mogelijk de waargenomen feiten te omschrijven en heel zorgvuldig om te gaan met het interpreteren van deze feiten. Het onderscheid tussen wat een (normale) verstoring is en wat een (abnormale) stoornis is immers niet altijd even makkelijk te maken is. Tussen een 'normale' verstoring en een 'abnormale' stoornis ligt een heel grijs gebied van grensgevallen en gedrag is sterk contextafhankelijk.
 
Meer weten? Zie Functieleer