2.2.3.2.1 Waarneming

Waarnemen is door middel van je zintuigen informatie opdoen. Anders gezegd: waarnemen is het opnemen en verwerken van de prikkels die via de zintuigen op ons afkomen. De vijf menselijke zintuigen zijn: het horen, zien, ruiken, proeven en voelen (voelen in de betekenis van tastzin). Bij het waarnemen van de prikkels die op ons afkomen maken we altijd een selectie uit die prikkels: het is onmogelijk om alle prikkels die op je afkomen door te laten dringen tot je bewustzijn. Je zou dan overspoeld raken door voor het grootste deel nutteloze informatie.
 
Verstoring
Je hebt een werkstuk geschreven en één van de eisen die de docent aan het werkstuk stelt is dat het taalgebruik correct is. Je leest het werkstuk als het af is dus wel twee keer na op taal- en typefouten. Je levert het werkstuk in, in de overtuiging dat je alle fouten eruit hebt gehaald. Als je het terugkrijgt blijken er toch nog twee typefouten in gestaan te hebben. Al heb je er nog zo zorgvuldig naar gekeken; je hebt ze over het hoofd gezien. Een kleine verstoring in je waarnemingsfunctie dus.
Zo is er ook sprake van een vertekende waarneming als je verliefd bent. Zolang je verliefd bent is degene op wie je verliefd bent mooi en lief en geweldig. Als de liefde wat bekoeld is, vraag je je soms af hoe je op zo'n engerd hebt kunnen vallen.