2.3.1 Biologie

De biologie is een brede theorie over levende wezens, waarmee men ideeen over het begrip persoonlijkheid, de ontwikkeling en de afwijkingen daarvan (pathologie) kan bestuderen.  

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt kennis van een aantal (praktijk)voorbeelden
  2. U verdiept zich in enkele kernbegrippen
  3. U verdiept zich in de (therapeutische) toepassing
  4. U beseft dat psychische functies onderling verbonden zijn, er is samenhang
  5. U bestudeert de stoornissen
  6. U stelt zich op de hoogte van de grondleggers.
Meer weten? Zie Theorieen