2.2.1.2 Kernbegrippen Cogn.

Cognitie betekent letterlijk `kennis'. De cognitieve psychologie bestudeert alle denkprocessen die een rol spelen bij het opnemen, gebruiken en opslaan van informatie.

Hoe doe ik dat?

  1. U bestudeert een aantal kenmerkende denkwijzen
  2. U leert van (denk)fouten
  3. U plaatst uw eigen kennis in het grotere kader van het concept cognitieve nis
  4. U beseft dat u gedrag kunt verklaren als u de geest als een soort `black box' accepteert
  5. De cognitieve psychologie wil juist de innerlijke processen van de menselijke geest bestuderen. Hoe neemt de mens informatie waar; hoe verklaart hij datgene wat hij waarneemt; hoe brengt hij dit in verband met al aanwezige kennis; hoe slaat hij de nieuwe informatie in zijn geheugen op zodat deze informatie desgewenst weer opgevraagd kan worden; hoe ontwikkelen het denken en de taal zich bij de mens in de loop van zijn ontwikkeling? 
  6. U stelt bij het verklaren van gedrag innerlijke cognitieve processen centraal. De cognitief psycholoog probeert op deze manier te begrijpen hoe gedrag totstandkomt, in plaats van het alleen maar te beschrijven en te voorspellen (zoals de behavioristen doen). Overigens proberen de cognitief psychologen bij het bestuderen van deze innerlijke processen wel een wetenschappelijke benadering vast te houden, zodat zij hun onderzoeksresultaten met evenveel recht kunnen presenteren als de behavioristen. 

Meer weten? Zie Cogn.Psy