2.2.3.2 Kernbegrippen

Cognitie betekent letterlijk `kennis'. De cognitieve psychologie (CP) bestudeert alle denkprocessen die een rol spelen bij het opnemen, gebruiken en opslaan van informatie.

Hoe doe ik dat?