2.2.5 Humanisme

De humanistische (of experientiele) psychologie is een brede theorie die ideeen over het begrip persoonlijkheid, de ontwikkeling daarvan en eventuele afwijkingen (pathologie) omvat. Deze metatheorie is slechts enigszins verwant met het humanistische mensbeeld, hoewel er zeker ook overeenkomsten bestaan. Gezien de complexiteit en reikwijdte van de humanistische psychologie als psychologisch kader dient men al deze apsecten zoveel mogelijk in samenhang te beschouwen.
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U neemt kennis van een aantal praktijkvoorbeelden
  2. U verdiept zich in enkele kernbegrippen
  3. U verdiept zich in de therapeutische toepassing: de client centered (of Rogeriaanse of experientiele) psychotherapie
  4. U stelt zich op de hoogte van de grondleggers.