2.2.3 Cog-Psy

De cognitieve psychologie (Cog-Psy) omvat ideeën over het begrip persoonlijkheid, de ontwikkeling daarvan en eventuele afwijkingen (pathologie), waarbij men zich baseert op een evolutionair mensbeeld.  

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt kennis van een aantal (praktijk)voorbeelden
  2. U verdiept zich in enkele kernbegrippen
  3. U verdiept zich in de (therapeutische) toepassing
  4. U beseft dat psychische functies onderling verbonden zijn, er is samenhang
  5. U bestudeert de stoornissen
  6. U stelt zich op de hoogte van de grondleggers.