2.3.2 Leertheorie

De leertheorie is een brede theorie over het leggen van mentale verbindingen, waarmee men ideeën over het begrip persoonlijkheid, de ontwikkeling daarvan en eventuele afwijkingen (pathologie) kan bestuderen.

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt kennis van een aantal (praktijk)voorbeelden
  2. U verdiept zich in enkele kernbegrippen
  3. U verdiept zich in de (therapeutische) toepassing
  4. U beseft dat psychische functies onderling verbonden zijn. U bestudeert ze in samenhang
  5. U bestudeert de afwijkingen of stoornissen
  6. U stelt zich op de hoogte van de grondleggers.

Meer weten? Zie Theorieen