2.2.2.8.2.2.3.1 Voorbeelden

Het superego had zich als ideaal gesteld om verpleegkundige te worden. De persoon met dit superego (Peter) gaat dan ook de opleiding tot verpleegkundige volgen. Helaas lukt het hem, ondanks grote inspanningen, niet om aan de theoretische eisen van de opleiding te voldoen en op een gegeven moment moet hij dan ook stoppen. Een pijnlijke zaak, waar Peters geest als volgt de scherpe kantjes van afhaalt: hij verkondigt tegen iedereen dat het misschien eigenlijk ook wel gunstig is dat hij stopt met de opleiding, want het beroep van verpleegkundige is eigenlijk ook maar een zwaar beroep dat matig betaald wordt en eigenlijk zag hij dat onregelmatige werken toch al niet zo zitten, enzovoort.
 
In het voorbeeld van Peter wordt een afweermechanisme (rationaliseren) gebruikt om een ideaalbeeld vanuit het superego `eervol' te kunnen afblazen. Op deze manier lukt het het ego dus toch om in deze moeilijk situatie het psychische evenwicht te bewaren.
Bij John speelt meer een sterke drang vanuit het id: hij heeft namelijk ontzettend sterke agressieve impulsen. Om deze in acceptabele banen te leiden is John gaan rugbyen. Hij heeft zich inmiddels tot een verdienstelijk speler met een grote inzet ontwikkeld. Dit is een voorbeeld van het afweermechanisme `sublimatie'.
 
Dit soort `oplossingsstrategieën' worden vaak onbewust gekozen worden. Je zult daarom afweermechanismen vaak nog eerder bij anderen (bijv. zorgvragers) herkennen dan bij jezelf. Ook voor het voorbeeld van John geldt dat het ego met behulp van een afweermechanisme erin slaagt om het evenwicht tussen het id en het superego te bewaren.