2.2.2.8.2.2.1 Voorbeelden

Hieronder staan enkele praktijkvoorbeelden van zowel psychische conflicten (tussen id, ego en superego) en de manier waarop de psych daar met behulp van afweermechanismen orde in probeert te handhaven. Het is van belang deze veel gehanteerde 'verklaringen' goed te bestuderen, ook al omdat ze deel van de Westerse cultuur zijn geworden.

Hoe doe ik dat?

U herkent varianten op dit soort psychische conflicten: