2.2.2.8.6 Grondleggers

Het psychodynamische model en de daarbij beohorende psychoanalyse zijn onlosmakelijk verbonden met de naam van Sigmund Freud (1856-1939). Deze Weense psychiater baseerde zijn ideeën op wat hij observeerde bij zijn patiënten en bij zichzelf, en dus niet op `echte' psychologische experimenten. Freud heeft vele volgelingen (gehad), van wie Adler en Jung misschien wel de bekendste zijn. De ideeën van zijn volgelingen weken soms wel wat af van de oorspronkelijke theorieën van Freud. Overigens geldt ook voor Freud zelf dat hij in de loop van zijn leven nogal eens tot nieuwe inzichten kwam en dan publiceerde hij dus weer een boek waarin zijn theorie weer net iets anders was dan in eerdere boeken. Modernere `volgelingen' van het psychoanalytische denken zijn Erikson en Bowlby. Zij hebben belangrijke theorieën ontwikkeld op het gebied van de ontwikkelingspsychologie. 
 
Meer weten? Zie Psycho-dynamica