2.2.3.2 Kernbegrippen

De diverse processen die bij de verschillende psychische functies horen verlopen doorgaans ongestoord en onbewust. Ze worden vaak pas zichtbaar als er iets misgaat. Het is daarom van belang om het verloop van al dit soort functies goed te kunnen inschatten.

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt alles waar over waarneming
  2. U herinnert zich alles van het geheugen
  3. U orienteert zich op de oriëntatie
  4. U denkt (na) over het denken
  5. U wilt alles weten over motivatie
  6. U bent gevoelig voor gevoelens
  7. U verwoordt alles in taal
  8. U gaat slim om met intelligentie
  9. U bent zich bewust van het bewustzijn.

Meer weten? Zie Functieleer