2.4.6.1 Kernbegrippen

Kernbegrippen uit de NeuroPsy zijn afkomstig uit de anatomie, fysiologie en psychologie. Het is van belang dit alles in samenhang met elkaar te beschouwen.

Hoe doe ik dat? 

  1. U bent bekend met de bouw en de werking van de hersenen, u kent de structuur
  2. U past deze kennis toe in het kader van leren
  3. U werkt klinisch.