2.2.2 Evo.PSY

De evolutionaire psychologie (EvoPsy) bestudeert menselijk gedrag vanuit een aantal biologische uitgangspunten, zoals die onder andere zijn geformuleerd in Darwin's evolutietheorie.

Hoe doe ik dat?

  1. U oriënteert zich op enkele praktijkvoorbeelden
  2. U verdiept zich in enkele kernbegrippen
  3. U verdiept zich in de toepassing
  4. U beseft dat psychische functies onderling verbonden zijn. U bestudeert ze in samenhang
  5. U bestudeert de stoornissen 
  6. U neemt kennis van de grondleggers.

Meer weten? Zie Modellen

Nog meer weten? Zie ELO-Evo.Psy