2.2.2.8.2.4.2 Jeugd bepaalt volwassenheid

Al het gedrag van een mens, ook het gewone gedrag, heeft zijn oorsprong in de jeugdervaringen van die persoon. Omstreeks het zesde jaar ligt de menselijke persoonlijkheid vast. De rest van zijn leven kan de mens niet anders zijn dan hoe hij in deze eerste zes jaar van zijn leven gevormd is. De enige manier om later nog iets aan de persoonlijkheid te veranderen is het ondergaan van een psychoanalytische therapie. Het leven van een mens wordt dus in hoge mate bepaald door zijn jeugdervaringen.

Child is father to man