bio Uitgangspunten

Op basis van de universele uitgangspunten van de EP voor de levende natuur kan men een aantal soortspecifieke uitgangspunten formuleren voor bijvoorbeeld zoogdieren in het algemeen en groepsdieren als de mens in het bijzonder, zoals: