2.4.5.6.x Tichelaar

Bron: Wikipedia

Tiggelaar studeerde communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte onder meer als redacteur voor het tijdschrift Adformatie en als intern adviseur bij ABN AMRO. Sinds 1996 werkt hij als zelfstandig ondernemer. Hij publiceert en verzorgt trainingen over leiderschap, verandermanagement en gedrag. Tijdens zijn jaarlijkse seminar MBA in één dag vat Tiggelaar populaire managementtheorieën samen. In 2010 promoveerde hij in de economische wetenschappen en bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift The Core of the Matter. Dit onderzoek betrof de haalbaarheid en effectiviteit van gedragsgerichte interventies in Nederlandse organisaties.

Tiggelaar gebruikt de '5/95'-benadering. Deze benadering gaat ervan uit dat bewust of gepland menselijk gedrag veel minder vaak optreedt dan onbewust of automatisch gedrag. De '5/95'-benadering neemt aan dat 95% van het menselijk gedrag onbewust of automatisch is. Verandermanagement zou volgens de theorie van Tiggelaar het effectiefst zijn als het zich richt op beïnvloeding van de onbewuste gedragscomponent.

Hoe doe ik dat?

Automatisch gedrag wint van gecontroleerd gedrag oftewel emotie gaat boven cognitie (zie Kahneman)

Pijn wint van plezier oftewel voorkom negatieve ervaringen want die beklijven en belemmeren daarna verdere ontwikkeling (zie Baumeister)

TIP: elimineer risico's en irritaties; werkt sneller dan op zoek gaan naar positieve prikkels!

 

We geven eerst leiding aan onszelf

Hoewel mensen leider kunnen zijn van een veel grotere groep, geven we doorgaans echt leiding en steun aan hooguit 6-7 anderen

TIP: betrek degene met de grootste sociale invloed vroeg bij plannen en beslissingen. Laat hen als model fungeren voor hun groep. Leid de leiders!

 

Vraag uzelf af wat mensen van u nodig hebben om succesvol te zijn?

Doorgaans gaat het om richting + actie.

Er zijn grofweg drie combi's gangbaar: top-down, interactief, self leadership support

TIP: Maak een lijstje van de 'benodigdheden' van de mensen waaraan u direct leiding geeft    

 

Kies richting op basis van drie vragen:

- waar geloof ik in?

- wat zijn mijn sterke punten?

- wat waarderen mijn dierbaren? 

Organisatorisch:

- Wat zijn onze waarden?

- Wat zijn onze kerncompetenties?

Wat waarderen onze stakeholders?

TIP: Zet samen met de uitvoerenden alle ideeen en plannen op een rijtje en waardeer ze op de drie genoemde aspecten. 

 

Onderneem actie door 

- doelen te omschrijven in termen van concreet gedrag

- gebruik actieprikkels i.c. vooral sociale prikkels ter bevordering van gewenst gedrag

- evalueer actieresultaten regelamtig zodat bijsturen en complimenteren mogelijk is.

TIP: Laat degenen aan wie u leiding geeft hun actielijst opstellen en help hen deze te realiseren.