2.4.6.1.1.2.1.1 Korte-T

Het kortetermijngeheugen (KTG) is het geheugen dat informatie voor een korte termijn vasthoudt. Dit kan variëren tussen enkele seconden tot enkele minuten. Het kan bovendien een beperkte hoeveelheid informatie bevatten. Iemand die bijvoorbeeld probeert een nieuw telefoonnummer te onthouden, zal dit waarschijnlijk weer zijn vergeten als hij even door iets of iemand anders is afgeleid.
Er bestaan verschillende modellen omtrent de werking van het KTG.
 
Ten eerste is er het stadiummodel van Atkinson en Shiffrin. Volgens dit model is het korte-termijngeheugen het eerste stadium in het opslagproces naar het lange-termijngeheugen. De informatie komt binnen via de zintuigen en zal zich door middel van herhaling in het lange-termijngeheugen nestelen. In dit model doet het korte-termijngeheugen slechts dienst als doorgeefluik naar het lange-termijngeheugen, een persoon is hier niet bewust mee bezig.
 
De Levels-of-processing theorie, van Craik & Lockhart, stelt dat onthouden niet alleen een kwestie is van lang genoeg vasthouden in het kortetermijngeheugen. Onthouden is ook het creëren van codes waardoor er makkelijker een brug wordt geslagen naar reeds verworven kennis. Oppervlakkige verwerking van woorden (letten op puur uiterlijke kenmerken) leidde tot slechter onthouden, dan diepe verwerking (letten op betekenis) van woorden.
 
Bij het model van Baddeley fungeert het korte-termijngeheugen als werkgeheugen, dit proces is wel bewust. Dit ‘werkgeheugen’ maakt zowel gebruik van zintuiglijke waarnemingen als herinneringen uit het lange-termijngeheugen. Het korte-termijngeheugen vormt hier een brug tussen het bewustzijn en buitenwereld doordat het lange-termijngeheugen erbij betrokken kan worden. 

 

 
Naast het KTG bestaat ook het sensorisch geheugen (of zintuiglijk geheugen), dit is ons geheugen voor recente zintuiglijke indrukken. Het heeft een grote capaciteit, maar een zeer korte duur, en moet vaak verward met het kortetermijngeheugen. Het bevat een nauwkeurige kopie van alle specifieke fysische stimuluskenmerken, en wordt automatisch gevormd zonder tussenkomst van processen als aandacht of bewustzijn. De inhoud van het sensorisch geheugen onttrekt zich ook aan bewuste controle. Er worden doorgaans twee varianten onderscheiden, een visuele variant die iconisch geheugen en een auditieve variant die echoïsch geheugen wordt genoemd. De duur van het iconisch geheugen zou ongeveer 1/2 seconde bedragen. Over de duur van het echoïsch geheugen verschilt men van mening. 
 
Meer weten? Zie Vormen