2.2.5.2.1.1.2.1 Vormen

Er kunnen verschillende vormen van geheugen worden onderscheiden. Deze vormen kunnen worden ingedeeld aan de hand van het aspect tijd/duur en beleving. Het zintuiglijk, het korte-termijn- en het lange-termijngeheugen vallen onder de indeling van tijd en duur. Onder het aspect beleving valt het expliciet (bewust) en impliciet (onbewust) geheugen. Deze verdeling hangt weer samen, zo kan het lange-termijngeheugen worden opgedeelt in het expliciet (ookwel declaratief geheugen) en het impliciet geheugen (ookwel niet-declatatief geheugen).

Hoe doe ik dat?

  1. U bent bekend met het korte-termijn geheugen
  2. U verdiept zich in het lange-termijngeheugen.

Meer weten? Zie Geheugen