2.4.6.6 Neuronen

Een neuron of zenuwcel is een bepaald type lichaamscel die is gespecialiseerd in het ontvangen en doorgeven van signalen. Een neuron heeft een cellichaam en een aantal lange dunne uitlopers. Globaal genomen zijn er twee soorten uitlopers: axonen en dendrieten. Axonen geleiden van de zenuwcel af, dendrieten er naartoe. Een mens heeft naar schatting 100 miljard neuronen. Verreweg het grootste deel daarvan bevindt zich in het centraal zenuwstelsel (hersenen enruggenmerg). Neuronen zijn de informatie- en signaalverwerkers van het lichaam. Om alle taken goed uit te kunnen voeren werken grote groepen neuronen nauw samen. Daardoor zijn er gespecialiseerde gebieden in de hersenen aanwezig zoals bijvoorbeeld voor leren en geheugenfuncties. Dit neurale netwerk is niet statisch maar voortdurend aan verandering onderhevig. Afhankelijk van de ervaringen en leerprocessen van ieder mens wordenverbindingen versterkt of verzwakt.

Meer weten? Zie Structuur

Nog meer weten? Zie Video: Neurons, how they work in the human brain