2.2.5.2.3 Klinische NP

Klinische neuropsychologie is de toepassing van NP-kennis in een klinisch kader d.w.z. toegepast op patienten, doorgaans in een medische of zorgsetting.

Hoe doe ik dat?

  1. U stelt m.b.v. een neuropsychologisch onderzoek (NPO) vast welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft voor het dagelijks leven
  2. U gaat na of bepaalde beperkingen in het dagelijks leven kunnen worden verklaard door een beschadiging of storing in de hersenen. 

Meer weten? Zie Kernbegrippen