2.2.5.2.1.1.1.3 Occipitaal

De occipitaal kwab bevat de primaire en secundaire visuele cortex. De occipitaal kwab is het centrum van de visuele informatie verwerking van de hersenen. Informatie uit de ogen komt hier binnen en word vanuit dit gebied verwerkt. Hierbij volgt de informatie 2 grote stromen: de ventral stream en de dorsal stream. De ventral stream leidt naar de temporaal kwab waarbij de analyse van de informatie zich richt op de vraag wat er gezien wordt (de “wat-route”). De informatie in de dorsal stream gaat richting pariëtale kwab, daar wordt de informatie geanalyseerd om te kunnen zeggen waar iets is wat we zien ( de “waar-route”). De twee sets informatie die hiermee zijn verkregen worden vervolgens naar de frontale lob gestuurd om daar door te dringen in het bewustzijn.

Meer weten? Zie Kwabben