2.2.5.2.1.1.1.1 Frontaal

Beide frontale kwabben bevinden zich aan de voorkant van de cerebrale hemisferen. De frontale kwab wordt anatomisch en functioneel onderverdeeld in (van achter naar voor): primaire motorische cortex, de premotorische cortex en de prefrontale cortex. De frontale kwabben spelen een rol bij het aansturen van willekeurige bewegingen en zijn ze betrokken bij veel mentale functies, zoals impulsbeheersing, beoordelingsvermogen,probleemoplossing, planning, sociaal gedrag, taal en geheugen.

De premotorische schors is verantwoordelijk voor programmering, de primaire motorische schors is verantwoordelijk voor de uitvoering van bewegingen. De primaire motorische schors heeft een somatotope organisatie. Dit houdt in dat elk lichaamsdeel correspondeert met een specifiek gebied in de motorische schors. In de primaire motorische schors bevinden zich neuronen die coderen voor de richting van een beweging. Deze neuronen hebben een geprefereerde richting, zoals een beweging van een stuurknuppel in een plat vlak en onder een hoek van 90 graden. De afstemming (tuning) van deze neuronen op specifieke richtingen is echter vrij breed of grof. 

De prefrontale cortex is gelegen in het voorste gedeelte van de frontale kwabben vóór de motorische schors. De prefrontale cortex is betrokken bij cognitieve en emotionele functies als beslissingen nemen, plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing. Het dorsolaterale deel is veel in verband gebracht met het werkgeheugen. Men spreekt in dit verband ook wel van executieve functies (de hogere controlefuncties van de hersenen). Vanwege de connectie met emoties, wordt de prefrontale cortex tot het limbisch systeem gerekend.

Er vindt gedurende de hele kindertijd ontwikkeling van de prefrontale cortex plaats. De prefrontale schors is niet alleen het laatst 'voltooid' in de ontwikkeling, maar vermoedelijk ook het deel van de hersenen dat het meest kwetsbaar is voor veroudering. Dit verschijnsel noemt men ook wel 'last in first out'. 

Meer weten? Zie Kwabben