2.2.5.2.1.1.1.4 Temporaal

De temporale kwabben behoren tot het telencephalon en zijn gelegen aan beide zijkanten, ongeveer boven de oren. De temporale kwabben bevatten onder andere de hippocampi en de amygdala. De laterale temporaal kwabben bestaan (van voor naar achter) uit de primaire auditieve, de secundaire auditieve cortex en de secundaire visuele cortex. De temporale kwabben zijn betrokken bij het gehoor, het verbale geheugen en de taalfuncties, en ook bij visuele herkenning.  

De auditieve cortex is het deel van de temporale kwab waar geluidsprikkels worden verwerkt. Geluid is tonotoop gerepresenteerd in de primaire auditieve cortex. Dit wil zeggen dat specifieke gebieden hierin corresponderen met verschillende frequenties van het geluid.

De mediotemporale schors met hippocampus is verantwoordelijk voor de tijdelijke (voorlopige) opslag van nieuwe kennis van feiten en gebeurtenissen, ook wel aangeduid als declaratief geheugen of expliciet geheugen. Waarschijnlijk is de opslag van deze kennis in het langetermijngeheugen niet beperkt tot de temporale kwab, maar kan het ook plaatsvinden in verder weg gelegen gebieden in de hersenschors.

De temporale kwab van de linker hersenhelft speelt ook een rol bij taalverwerking. Beschadigingen gaan vaak gepaard met syntactische afasie: stoornissen in het begrijpen van grammatica van zinnen. Mogelijk fungeren deze gebieden als opslagplaats van linguïstisch-syntactische informatie.

De inferieure temporale cortex vormt het eindpunt van de zogeheten ventrale route van het visuele systeem. Deze is vooral verantwoordelijk voor de verwerking van kennis van objecten (‘wat-route’). Aangenomen wordt dat vroegere (dit wil zeggen dichter bij de visuele cortex gelegen) stations in deze route betrokken zijn bij verwerking van elementaire visuele kenmerken (zoals: kleur, vorm), en latere stations bij verwerking van meer abstracte of betekenisvolle kenmerken (zoals: begrippen/categorieën) van waargenomen objecten. Neuronen in dit gebied reageren vooral op driedimensionale objecten.

Meer weten? Zie Kwabben