2.2.5.2.1.1.1.2 Parietaal

De pariëtale kwabben spelen een rol bij het integreren van de zintuiglijke informatie en bij het ruimtelijk denken.  Zij bestaan uit (van voor naar achter) de primaire en secundaire somatosensorische cortex, de posterieure pariëtale cortex en de secundaire visuele cortex.

De somatosensorische cortex ligt in het voorste gedeelte van de pariëtale kwab waar somatische (lichaams) informatie wordt verwerkt. Dit omvat tast-, pijn-, temperatuur- and proprioceptieve- (houding en beweging van lichaamsdelen) prikkels. Deze perifere prikkels bereiken via het ruggenmerg en schakelgebieden in de thalamus de somatosensorische cortex.

De functies van de posterieure pariëtale cortex (PPC) zijn complex. Ruimtelijke oriëntatie en motoriek is een belangrijke functie. De PPC speelt een rol in de ruimtelijke oriëntatie, en verschaft de ruimtelijke coördinaten voor bewegingstrajecten die door de premotorische cortex worden aangestuurd. Een tweede belangrijke functie is aandacht. De PPC levert een belangrijk bijdrage tot de aansturing van spatiële aandachtsfuncties. Door verbindingen met de thalamus kan hij bijdragen tot een selectieve versterking of inhibitie van prikkels of prikkelkenmerken (zoals positie) waarop de aandacht is gericht. Als laatste zijn de executieve functies belangrijk. Door de betrokkenheid van PPC bij selectief ruimtelijke aandachtsfuncties speelt het gebied ook een rol bij zogenaamde executieve functies. Vaak treedt hierbij een wisselwerking op met functies van de prefrontale cortex, zoals het werkgeheugen.

De dorsale route (“waar-route”) van het visuele systeem eindigt in de pariëtale kwab. Deze route is vooral betrokken bij het waarnemen van ruimte en beweging, het bepalen van de plaats van objecten en het integreren van deze informatie met het motorische systeem.

Meer weten? Zie Kwabben