2.3.5 Eclectisisme

Onder een eclectische benadering van de psychologie verstaat men het combineren van begrippen uit tal van deelgebieden, stromingen en stijlen. Hier staat de uitwerking van deze theorie op de praktijk centraal aan de hand van de trias: waarom, hoe en wat (en voorbeelden uit de humanistische stroming).

                             

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt de waarom-vraag
  2. U gebruikt de hoe-vraag
  3. U gebruikt de wat-vraag. 
  1. U neemt kennis van een aantal (praktijk)voorbeelden
  2. U verdiept zich in enkele kernbegrippen
  3. U verdiept zich in de toepassing
  4. U beseft dat psychische functies onderling verbonden zijn, er is samenhang
  5. U bestudeert de stoornissen
  6. U stelt zich op de hoogte van de grondleggers. 

Meer weten? Zie Theorieen 

BEWERKEN: