2.3.5 Eclectisisme

Onder een eclectische benadering van de psychologie verstaat men het combineren van begrippen uit tal van deelgebieden, stromingen en stijlen. Ter illustratie wordt hier de humanistische psychologie beschreven, een filosofische stroming die opkomt voor de mens als positief ingesteld en op ontwikkeling gericht wezen.

Hoe doe ik dat? 

  1. U neemt kennis van een aantal (praktijk)voorbeelden
  2. U verdiept zich in enkele kernbegrippen
  3. U verdiept zich in de toepassing
  4. U beseft dat psychische functies onderling verbonden zijn, er is samenhang
  5. U bestudeert de stoornissen
  6. U stelt zich op de hoogte van de grondleggers. 

Meer weten? Zie Theorieen 

BEWERKEN: