2.2.1.7 Eclectisisme

Onder een eclectische benadering van de psychologie verstaat men het combineren van begrippen uit tal van deelgebieden, stromingen en stijlen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt kennis van een aantal (praktijk)voorbeelden
  2. U verdiept zich in enkele kernbegrippen
  3. U verdiept zich in de toepassing
  4. U beseft dat psychische functies onderling verbonden zijn. U bestudeert ze in samenhang
  5. U bestudeert de stoornissen
  6. U stelt zich op de hoogte van de grondleggers.

U kiest datgene dat het best past bij het probleem, uw cliënt, de organisatie of wat statistisch gezien het beste effect geeft.