2.4.6.1.2 Leren

Leren kan men vanuit neuropsychologisch perspectief zien als het leggen van verbindingen tussen grote aantallen neuronen zodat zogenaamde neurale netwerken ontstaan. Naarmate deze neurale netwerken sterker zijn, worden ze gemakkelijker geactiveerd. Naarmate deze netwerken groter zijn, omvatten ze meer informatie en daarmee in principe ook meer kennis en expertise. Het is dus zaak om neurale netwerken zowel te versterken als te vergroten. 

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert methodieken om neurale netwerken zo uitgebreid mogelijk te maken zodat nieuwe informatie makkelijker kan worden geplaatst
  2. U streeft er naar neurale netwerken zo sterk mogelijk te maken zodat relevante kennis sneller kan worden geactiveerd 
  3. U combineert beide strategieen zodat het geleerde beter beklijft, sneller wordt toegepast en kan worden verbonden met andere ervaringen zodat ook kenniscreatie kan plaatsvinden
  4. U kunt op basis van uw kennis en de gebruikte methodieken de werking en effectiviteit van didactische werkvormen en ontwerpprincipes (zoals metaforen, actieplannen, mentor-systemen en andere follow-up systemen) verklaren
  5. U maakt gebruik van technieken om de consolidatie van het geleerde te bevorderen.