Negen typen

Het enneagram kent de volgende negen typen: