Type 7: Levensgenieter

Herkent u zich in de Levensgenieter, dan herkent u waarschijnlijk ook kwaliteiten als speels, vrolijk, inventief, verbeeldingskracht, energiek, optimistisch, liefde voor het leven, mogelijkheden zien, behulpzaam, relativerend (luchtig maken), inspirerend en enthousiast.

De aandacht gaat van nature uit naar opties, mogelijkheden en fascinerende ideeën én naar het leven aangenaam en positief maken (verleiding) en is gericht op het vermijden van pijn.

Steekt energie in het onderling verbinden van zaken en informatie, in van specifiek naar globaal denken, in verbeelding, fantasie en actie, genieten van het leven. Positieve zaken. Je richt je focus op aangename mogelijkheden, op extremen, je gebruikt jezelf als maatstaf vooral op wat goed voelt en je bent op zoek naar interne controle.

Uitingen

Problemen voor jezelf:

-       winst op de korte termijn kan leiden tot pijn op de lange termijn (no pain, no gain);

-       dingen verliezen door het leven positief te willen houden, het leven ‘half’ te leven en ontsnappen aan beperkingen (vallen);

-       teveel doen (onmatigheid) en er niet van genieten door tijdgebrek

-       weggaan bij, en afleiding van, negatieve gevoelens, diepere bedoelingen en commitments;

-       somberheid en beperking

Problemen voor anderen:

-       zien dat de Zeven oppervlakkig is, niet echt geeft om of onberekenbaar is (narcisme);

-       jezelf ervaren als kind van een mindere god (resultaat van de superieure positie van de zeven);

-       pijn ervaren als de Zevens hun commitment niet nakomen;

-       gekleineerd voelen door minimaliseren van pijn en conflicten.

Basisovertuiging: De oorspronkelijke staat van gefocuste concentratie die ook wel Heilig Werk genoemd wordt en het constante vermogen om het totale spectrum van het leven ten volle en vrij te beleven verdwijnt naar de achtergrond in een wereld die jij ervaart als frustrerend, beperkend en pijn veroorzakend. Als gevolg daarvan ga je geloven dat je kunt ontsnappen aan frustratie en pijn en jezelf kunt verzekeren van een goed leven door te vluchten in opties, mogelijkheden en avontuur. Logischerwijze ontwikkel je een mentale gulzigheid voor kansen en mogelijkheden én plezier.

Verdedigingsmechanisme

De verdediging houdt de structuur van het type bij elkaar. Voor type 7 is dat rationalisatie, dat betekent: door redeneren pijnlijke of negatieve ervaringen positief herkaderen.
 


Persoonlijkheidsaanleg

Essentiële kwaliteiten

Mentaal: Plannen maken

Mentaal: Werk, focus

Emotioneel: Onmatigheid

Emotioneel: Soberheid                                   

Verdediging:   Rationalisatie

Varianten en verschijningsvormen (3) voor de Levensgenieter zijn:

Onder (langdurige) stress neemt de Zeven kwaliteiten over van de Een

Dit kunnen zowel positieve als negatieve kwaliteiten zijn.

positief:                      sterk doelgerichte actie met oog voor het geheel én de details, afmaken, goed plannen en organiseren

negatief:         negatief kritisch, te pietluttig, mijn manier is de enige manier

In perioden van ontspanning neemt de Zeven kwaliteiten over van de Vijf:

positief:           kan meer afstand nemen en als waarnemer naar zichzelf kijken, minder verleiding, meer reflectie

negatief:         kan initiatiefloos worden

De Levensgenieter kan kwaliteiten van type 6 de Loyale scepticus(8) en/of type 7 de Levensgenieter (10) hebben, zijnde de vleugeltypes van de Levensgenieter.


 

De voor de Levensgenieter specifieke subtype thema’s zijn:

Zelfbehoud: ‘familie’, gelijkgestemden
Verzamelt een kring van geestesverwanten, gelijk denkenden, een zelfgekozen familie om zich heen. Deze kan hem beschermen en verdedigen. Geniet van dit verband.

Een op een of seksueel: ‘fascinatie’
Totaal opgaan in en gefascineerd worden in een idee of persoon, alle energie, fantasie en aandacht richten hierop, waardoor veel opties en mogelijkheden in beeld komen.

Sociaal: ‘offers’
Gaan voor wat de groep wil en de eigen wens daaraan ondergeschikt maken, voor bereiken gemeenschappelijk ideaal (betere maatschappij) is beperking en zelfopoffering aanvaardbaar

Voor uw persoonlijke ontwikkeling als Levensgenieter is van belang: beseffen wanneer zoeken naar positieve opties vermijden van angst (voor ontbering) is; oefenen met een ding tegelijk te doen(focus); meer in het nu leven; oog voor gevoelens en zorgen anderen. Aanwezig zijn op een constante, vaste manier met een open hart, en uiteindelijk het accepteren van vreugde en lijden als twee gelijkwaardige kanten van het leven. Zie ook Tips voor ontwikkeling (16).

Anderen kunnen u als Levensgenieter ondersteunen door:
Te helpen het eigen tempo te vertragen; te laten weten wat noden en behoeftes zijn; aan te moedigen bij confrontatie met pijn, direct aan te spreken op gevoelens en gedrag, door te vragen en laten landen van ideeën.

Klik hier om terug te keren naar de negen typen.