Type 6: Loyale scepticus

Herkent u zich in de Loyale scepticus, dan herkent u waarschijnlijk ook kwaliteiten als: nadenkend, warm, beschermend, toegewijd aan anderen, vertrouwend nadat geloof is ontwikkeld, intuïtief, gevoelig, veel goede ideeën, scherpe waarneming, loyaal, eerlijk, humoristisch.

De aandacht gaat van nature uit naar scannen op mogelijke (reële en irreële) gevaren, potentiële risico’s, verbeelden van worst-case scenario’s en hoe dan daarmee om te gaan. De neiging bestaat om gevaar uit te vergroten, tot op het bot te blijven analyseren (denken) en externe verklaringen en rechtvaardigingen te zoeken voor het innerlijke gevoel van dreiging (angst en twijfel).

Steekt energie in : twijfelen en toetsen; het zoeken naar dubbele boodschappen of verborgen agenda’s, de goede wil van anderen verzekeren en woede vermijden door af te stemmen op anderen; logisch analyseren om uit te puzzelen hoe iets zit; kritisch zijn en advocaat van de duivel spelen; tweeslachtigheid met betrekking tot gezag; identificeren met de underdog (loyaal aan een zaak); aangaan (contrafobisch) of vermijden (fobisch) van al het mogelijke gevaar om eigen angst en onrust te verminderen.

Uitingen:

Problemen voor jezelf:

-       twijfel en ambivalentie over alles; leidt tot uitstellen en inactiviteit;

-       problemen met autoriteiten, gehoorzaam en/of rebellie tegelijkertijd; teveel macht aan toekennen;

-       overal gevaarlijke mogelijkheden zien en die uitvergroten;

-       wantrouwen en (te) kritisch zijn over motieven van anderen;

-       meer bewijs willen dan mogelijk; meer zekerheid willen dan mogelijk; nooit genoeg;

-       oppositie creëren om actie te kunnen ondernemen;

-       de druk voelen bij al deze pogingen om met de eigen onzekerheid en onveiligheid om te gaan.

Problemen voor anderen:

-       door de behoedzaamheid/terughoudendheid, niet weten wat er werkelijk gaande is voor de zes;

-       ervaren van frustratie door vertraging en uitstel;

-       afgescheept voelen door de projecties, twijfel en impliciete / expliciete beschuldigingen;

-       de Zes lijkt controlerend en over-beschermend (de bunker beveiligen);

-       Voortdurend (her)bevestigen vertrouwen.

Basis persoonlijkheidsstructuur

Basisovertuiging:

De oorspronkelijke staat van vertrouwen en geloof in jezelf, anderen en de kosmos verdwijnt naar de achtergrond in een wereld die jij ervaart als bedreigend, gevaarlijk, onvoorspelbaar en niet te vertrouwen. Als gevolg daarvan ga je geloven dat je je leven en veiligheid kunt garanderen door zekerheid te creëren, waakzaam en onderzoekend te zijn door het bedenken van en anticiperen op mogelijke negatieve scenario’s, door vragen te stellen en door risico’s te mijden, of juist actief te bestrijden. Ofwel de Zes is geneigd autoriteit en gezag te gehoorzamen, en risico en conflict te ontlopen (fobisch), ofwel de Zes tart juist gezag, gevaren en geborgenheid, en bindt de strijd aan met bedreigingen (contrafobisch). Je ontwikkelt als patroon angst en twijfel over alles wat jouw veiligheid en zekerheid in gevaar zou kunnen brengen.

Verdedigingsmechanisme:

Projectie lijmt de structuur van de Zes samen: De eigen angst en onzekerheid wordt naar buiten toe geprojecteerd door verklaringen te zoeken én te vinden door deze dreiging toe te schrijven aan andere personen of aan situaties buiten jezelf.


Persoonlijkheidsaanleg

Essentiële kwaliteiten

Mentaal: Twijfel, lafhartigheid

Mentaal: Geloof/vertrouwen

Emotioneel: Angst, onrust

Emotioneel: Moed                    

Verdediging: Projectie


Varianten en verschijningsvormen (3) voor de Loyale scepticus zijn:

Onder (langdurige) stress neemt de Zes de kenmerken over van de Drie.

Dit kunnen zowel positieve als negatieve kwaliteiten zijn.

positief:           resultaat- en taakgericht, energieker

negatief:         angstiger, meer bekommeren om de indruk die het maakt op anderen, angst voor falen.

In perioden van ontspanning neemt de Zes de kenmerken over van de Negen :

positief:           minder waakzaam, meer open en ontvankelijker voor anderen. De goedheid van anderen niet alleen weten als een idee, maar ervaren als een tastbare realiteit.

negatief:         wegzakken, besluiteloos, motivatie verliezen.  Uiterlijk lijken ze vredig, innerlijk gebeurt er niet zoveel.

De Loyale scepticus kan kwaliteiten van type 5 de Waarnemer (8) en/of type 7 de Levensgenieter (9) hebben, zijnde de vleugeltypes van de Loyale scepticus.

De voor de Loyale scepticus specifieke subtype thema’s zijn:

Zelfbehoud: ‘Genegenheid/Warmte’
Wanneer Zessen die gericht zijn op zelfbehoud, genegenheid van anderen ontvangen, vermindert hun angst. De zelfbehoudende Zes voelt zich prettig en veilig bij mensen die hem aardig vinden, voelt zich bedreigd als dat niet zo is. Wil daarom voortdurend gerustgesteld worden. Gebruikt omgekeerd zelf warmte en genegenheid in het aangaan van relaties met anderen, om zich veilig te voelen. Heeft een veilig huis en bescherming tegen de buitenwereld nodig.

Eén-op-één, of seksueel: ‘Kracht en Schoonheid’
Sterk en er goed uitzien zijn een masker tegen de innerlijke twijfel. Het motief is anderen voor zich te winnen en loyaliteit af te dwingen, en als compensatie voor de eigen angst. Als anderen denken dat de Zes sterk, mooi, sexy en slim is, dan kan zelfs een angstig persoon zich machtig voelen, en macht geeft veiligheid.

Sociaal: ‘Plicht/Kameraadschap’
De behoeften van de groep bepalen hoe men zich zal gedragen, dus weten Zessen wat ze kunnen verwachten. Via wederzijdse verplichtingen en betrokkenheid, duidelijkheid over regels en over de eigen rol in de groep wordt de angst bestreden en afwijzing voorkomen. De collectieve autoriteit van de groep bevestigt opvattingen en overtuigingen, daardoor wordt de twijfel verminderd en het gevaar aangevallen te worden kleiner.

Voor uw persoonlijke ontwikkeling als Loyale scepticus is van belang: Eigen autoriteit zijn en zo handelen. Vertrouwen in zichzelf, in anderen en in het universum herwinnen. Aanvaarden dat een bepaalde mate van onzekerheid en onveiligheid bij het leven hoort. Afvragen welke angsten reëel zijn. Inzien dat in de weer blijven een manier is om de angst niet onder ogen te hoeven zien. De angsten en zorgen die anderen oproepen, onderzoeken. Zie ook Tips voor ontwikkeling (16).

Anderen kunnen u als Loyale scepticus ondersteunen door: Consequent en betrouwbaar te zijn. Door over jezelf te vertellen en de Zes aan te moedigen meer over zichzelf te vertellen. Door twijfels en angsten tegen te gaan met positieve en geruststellende alternatieven, die realistisch zijn. Door te helpen dingen te doen (in plaats van vast te lopen in scenario’s, plannen maken en denken).

Klik hier om terug te keren naar de 9 typen.