Type 4: Romanticus

Herkent u zich in de Romanticus, dan herkent u waarschijnlijk ook kwaliteiten als gevoeligheid, creativiteit (onverwachte perspectief), aangesloten op gevoelens, empathie (met name met lijden), intens, romantisch, waarderen van het unieke en aparte, gepassioneerd, idealistisch.

Uw aandacht gaat als vanzelf uit naar wat er aan belangrijks en speciaals ontbreekt (fixatie). U heeft een focus op afstoten van wat negatief is in het ‘hier en nu’ en het aantrekken van wat er positief is in het daar en straks.

U steekt uw energie in  uitvergroten van gevoelens, in het bijzonder verdriet, in het vermijden van het alledaagse wat er nu aan de orde is en dramatiseren van hum gevoel, weg van de middelmaat. Uzelf bent het ijkpunt voor de wereld. U zoekt naar wat er niet aanwezig is (mist) en naar oorspronkelijkheid en authenticiteit (verleiding) en vermijdt alledaagsheid en middelmaat.

Last heeft u wellicht van: ontevredenheid en boosheid over het leven zoals het is;  dat niets goed genoeg is; sterke wisseling in gevoelens;  verdriet en pijn geassocieerd met depressie, verwoesting, minachting, drama, teleurstelling, tekortschieten; zich willen onderscheiden en zich anders, niet begrepen voelen; hartenpijn geassocieerd met gecreëerde crisis (verslaving aan lijden); teveel uitvergroten en dramatiseren van emoties; jaloezie naar degenen die vervulling vinden.

Anderen zeggen last te hebben van:ervaren dat je niet goed genoeg bent of voldoende; zich schuldig te voelen aan in de steek laten van de Vier; pijn en woede over ervaren afwijzing; omgaan met steeds terugkerende crisis (drama).

De persoonlijkheid van de Romanticus stoelt op een onderliggende basisovertuiging, die gevormd is in de eerste levensjaren. In deze overtuiging ontbreekt in de wereld voor u iets heel belangrijks en is een diepe verbinding verloren gegaan. Vervolgens bent u gaan geloven dat dit verloren gegane ideaal van liefde en de bijbehorende situatie terug verkregen kan worden  door te zoeken naar die liefde of situatie die uniek is, speciaal en die u volledig zal vervullen. Er is afgunst en verlangen naar wat geïdealiseerd is en niet beschikbaar/aanwezig (passie).

Er is een (emotioneel) ideaalbeeld dat de Romanticus zich eigen maakt (introjectie, de verdediging), dat hij waar probeert te maken. Uiteindelijk voldoet echter niets aan dit beeld en blijft het zoeken naar het ideale.

Schematisch ziet de persoonlijkheid van de Romanticus er als volgt uit: 


Persoonlijkheidsaanleg

Essentiële kwaliteiten

Mentaal: Melancholie

Mentaal: Oorsprong/Idealisme

Emotioneel: Afgunst, nijd

Emotioneel:Evenwichtigheid                            

Verdediging: Introjectie

 

Varianten en verschijningsvormen (3) voor de Romanticus zijn: Onder (langdurige) stress neemt de Vier (positieve of negatieve) kwaliteiten over van de Twee. Denk hierbij aan meer gericht op anderen zijn,verlies contact eigen gevoel, eigen behoeften. 

In perioden van ontspanning neemt de Vier kwaliteiten over van de Een: Denk hierbij aan: groot idealisme, meer systematisch en geordend zijn, minder stemmingen, meer oog voor detail en zaken afmaken, discipline, maar ook te kritisch, niets is goed genoeg, zekere intolerantie (ongeduld).

Vleugeltypes voor de Romanticus zijn type 3 (Succesvolle werker (6)) en type 5 (Waarnemer (8)).


 

De voor de Romanticus specifieke subtype-thema’s zijn:

Zelfbehoud: Roekeloosheid
Najagen van authenticiteit van het eigen bestaan door uitdagend, risicovol gedrag, onverschrokkenheid, roekeloosheid, bereidheid in het diepe te springen.

Één op één of seksueel : competitie
De kracht van de ander als persoonlijke uitdaging zien, de strijd en competitie aangaan, steeds vergelijken en beter, authentieker willen zijn.

Sociaal: schaamte, eer
Gevoel van minder zijn en tekortschieten, angst voor door de mand vallen leidt tot streven naar hogere status (sociale acceptatie) in de groep en opstelling als beschermer van de integriteit en authenticiteit van de groep.,

Voor uw persoonlijke ontwikkeling als Romanticus is het belangrijk om: Zich te richten op wat er wel is in het hier en nu en daar tevreden mee zijn; doorgaan ondanks wisselende gevoelens; richten op anderen; wachten met reageren tot heftige gevoelens minder zijn, streven naar gelijkmoedigheid in emotie en actie; alledaagse dingen waarderen. Zie ook Tips voor ontwikkeling (16).

Anderen kunnen Vieren ondersteunen door: Te helpen te zien wat er wel is; de Vier te waarderen om zijn gevoelens en idealisme; goed te luisteren en te begrijpen; de eigen gevoelens en reacties laten zien, eerlijk en authentiek te zijn.

 

Klik hier om terug te keren naar de 9 typen.