Zelfbeeld

Het beeld dat iemand van zichzelf heeft wordt zelfbeeld of zelfconcept genoemd. Het zelfbeeld vormt een soort ijkpunt van identiteit, wie men vindt dat men is. Ziekte tast vooral de sociale identiteit aan d.w.z. het bewustzijn van een persoon tot een bepaalde groep te behoren en door anderen als zodanig behandeld te worden. Die groep heeft een (gewenst) zelfbeeld en wordt door anderen als uniek onderscheiden, al of niet m.b.v. rollen, functies etc. 

Meer weten? Zie Wikipedia.nl