Empowerment

Empowerment is het vergroten van zelfredzaamheid, van probleemoplossend vermogen. Afhankelijk van de context (bijv. professional, cliënt etc.) draait het om het maken van eigen keuzes, het opkomen voor zichzelf, het mobiliseren van sociale steun etc.

Hoe doe ik dat?
  1. U beseft dat empowerment voortbouwt op het vermogen tot zelfmanagement
  2. U beseft dat empowerment aansluit bij waarden binnen de huidige Westerse cultuur, zoals bijv. persoonlijke autonomie, individuele groei en sociale participatie
  3. U versterkt, bij voorkeur op eigen kracht of m.b.v. lotgenoten/collega's, uw probleemoplossend vermogen (coping)
  4. U neemt grondig kennis van voor u relevante zaken (zie Mod. A)
  5. U leert methodisch te werk te gaan (zie Mod.B)
  6. U maakt gebruik van metacompetenties, zoals bijv. communiceren en organiseren (zie Mod C).