2.2.1.3 Emotietheorie

De emotietheorie is een brede theorie waarmee men ideeën over het begrip persoonlijkheid, de ontwikkeling daarvan en eventuele afwijkingen (pathologie) kan bestuderen.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U neemt kennis van een aantal (praktijk)voorbeelden
  2. U verdiept zich in enkele kernbegrippen
  3. U verdiept zich in de (therapeutische) toepassing
  4. U beseft dat psychische functies onderling verbonden zijn, er is samenhang
  5. U bestudeert de stoornissen
  6. U stelt zich op de hoogte van de grondleggers.