2.2.4 Reflectie-impulsmodel

Het reflectie-Impulsmodel (Strack & Deutsch, 2004) gaat er van uit dat de mens over twee parallelle systemen beschikt om (sociaal) gedrag te reguleren: het door motivatie en emotie gestuurde impulssysteem en het meer cognitief-georienteerde reflectieve systeem.

Meer weten? Zie Modellen