2.5.2.3.2.2 Sociale steun

Sociale steun bestaat uit interacties (wisselwerkingen) tussen mensen die tegemoet komen aan sociale basisbehoeften zoals affectie, goedkeuring, erbij horen en veiligheid, van de ontvanger. Sociale steun ontvangt en geeft men dus binnen sociale relaties, vooral met mensen in de omgeving, zogenaamde naasten.

Hoe doe ik dat?
  1. U verdiept zich in de verschillende deelaspecten
  2. U onderscheidt verschillende soorten
  3. U brengt sociale steun in kaart, u meet
  4. U vermijdt de negatieve tegenpool 
  5. U beseft dat de bron van sociale steun bestaat uit een (sociaal) netwerk
  6. U zorgt voor positieve interacties, zoals een compliment, advies of hulp bij klussen in en om het huis
  7. U beseft dat sociale steun niet alleen de aard van de interacties betreft, maar ook de tevredenheid daarmee. Tevredenheid is de mate waarin de sociale interacties overeenkomen met de behoeften. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid interacties precies goed en dus niet teveel en niet te weinig is.