Probleemoplosser

Mensen zijn probleemoplossers, puzzelaars. Daarbij is het handig om gebruik te maken van hulpmiddelen, zoals denkgereedschap. 

Hoe doe ik dat?
  1. U lost een kennispuzzel op als u de vraag beantwoordt of iets waar is of niet, of hoe de stand van zaken op een bepaald gebied 
  2. U lost een waarderingspuzzel op als het gaat om vragen in termen van goed of slecht, normaal of abnormaal, zogenaamde kwaliteiten
  3. U lost praktische problemen op als het er om gaat iets voor elkaar te krijgen, iets tot stand te brengen.

Let op: wie de ene soort puzzel opgelost, heeft daarmee nog niet automatisch ook alle andere opgelost. Elke soort puzzel vergt een eigen kundigheid, een eigen soort gereedschap en de beheersing daarvan. Bovendien valt niet iedere puzzel altijd helemaal op te lossen; soms is er geen enige echte ware oplossing te vinden. Heel vaak moet men het doen met de best mogelijke oplossing of pragmatische aanpak.

Meer weten? Zie ELO-Denkhulp