2.5.2.3 Somato-Psy

Ziekte en behandeling kunnen het psychisch functioneren ontregelen en het is dan ook zaak om daar rekening mee te houden. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in de exacte aard van de psychologische klachten
  2. U houdt rekening met de verwerking van ziekte en behandeling als ervaring, de adaptatie.