2.5.2.8 Inbedding

Gez-Psy is enerzijds een verbijzondering van de psychologie, maar combineert anderzijds weer kennis uit tal van andere subdisciplines zoals de functieleer, klinische-, neuro- en otwikkelings- en sociale psychologie.

Hoe doe ik dat?

  1. U werkt in de somatisch georiënteerde gezondheidszorg. Psychologen zijn voornamelijk werkzaam binnen universitaire medische centra en met medische faculteiten verbonden UMC’s of – als ziekenhuispsycholoog- binnen algemene ziekenhuizen. Daarnaast werken zij in huisartspraktijken, revalidatiecentra en verpleeghuizen
  2. U werkt, gezien uw biopsychosociale uitgangspunten,bij uitstek in een multidisciplinair team. Dit betekent dat de medisch psycholoog ook een belangrijke organisatorische taak heeft. Hij of zij zal de psychologie in de geneeskunde dienen te brengen; en dit niet als een apart specialisme, maar geïntegreerd met de somatische invalshoek. Dit geldt zowel voor gezondheidsklachten met een duidelijke lichamelijke oorzaak als bij klachten waarvoor dat niet het geval is (bv. “functionele aandoeningen”).
  3. U verricht uw wetenschappelijk onderzoek doorgaans in multidisciplinair verband met medici. Ook geeft de medisch psycholoog aan medici consulten over de wijze waarop de psychologische vraagstellingen binnen medische onderzoeksprotocollen wetenschappelijk vorm gegeven kunnen worden en  begeleidt hij/zij hen bij de uitvoering van dit onderzoeksdeel
  4. U verzorgt binnen de medische faculteit het onderwijs over de medische psychologie aan studenten geneeskunde, tijdens de fase van de coschappen en in de medische vervolgopleidingen. Dit onderwijs wordt vaak in samenwerking met een medicus gegeven. Het medisch psychologisch onderwijs kan ook door hem/haar gegeven worden aan stagiaires, post-doctorale zorgverleners, HBO-opleidelingen, en aan andere psychologen, waarbij de medische zorginstelling de uitvalsbasis vormt
  5. U participeert vanuit afdelingen medische psychologie, verbonden aan faculteiten Geneeskunde of binnen instellingen voor medische zorg (zoals ziekenhuizen,) aan de patiëntenzorg. Deze psychologische zorg vindt plaats met wetenschappelijk getoetste en deugdelijk bevonden psychologische methoden en kan zich eveneens uitstrekken tot personen met een verhoogd risico, partners en overige gezinsleden.