2.5.2.7 Onderzoek

Het onderzoek van de medische psycholoog verricht men volgens de gangbare wetenschappelijke richtlijnen.
 
Hoe doe ik dat?

richt zich op vraagstellingen met betrekking tot de patiënt en degene met een verhoogd ziekte-risico. Als zodanig kunnen worden genoemd:

 
Ten tweede richt het onderzoek zich op de arts en zijn/haar relatie met de patiënt en/of patiëntsysteem. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: