2.5.2.6 Onderwijs

Het onderwijs in de gezondheidszorg- of medische psychologie richt zich op (toekomstige) hulpverleners en betreft naast de psychologische aspecten van het ziek zijn ook de psychologische reacties op en van medische hulpverleners.

Hoe doe ik dat?

  1. U richt zich op zowel om kennisoverdracht als het aanleren van vaardigheden en het bijdragen aan de attitude-ontwikkeling. Meer specifiek betreft dit: