2.5.2.5 Casus

Een jonge vrouw (24 jaar) weegt 110 kilo. Verder geen bijzonderheden. Mevrouw vindt zichzelf veel te dik, schaamt zich voor haar lichaam en vermijdt daardoor sociale contacten. Ze vraagt om hulp. 

Hoe doe ik dat? 

Zelfstudie-opdrachten:

  1. Zoek in het systeem van de Cochrane reviews naar de effectiviteit van verschillende methoden die worden gebruikt bij het interveniëren bij obesitas. Rangschik de bovengenoemde vier benaderingen naar effectiviteit, afgemeten aan gewichtsvermindering op korte en lange termijn, en aan kosten [ www.cochrane.nl]. (Gezondheidsraad, 2003).
  2. Analyseer hoe de bovenbeschreven vier benaderingen in de geneeskunde op de volgende onderdelen kunnen worden toegepast: a. verantwoordelijkheid voor het gezondheidsprobleem,  b. kosten van de interventie en c.  de rol van de samenleving bij de behandeling.