2.5.2.2.1 Disciplines

De term disciplines verwijst hier naar de soorten professionals, werkzaam op het gebied van Gez-Psy, die men kan onderscheiden. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U heeft na de universitaire studie psychologie een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar gevolgd en behandelt psychische problemen en problemen in de levenssfeer. U bent gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog)
  2. U bent een gespecialiseerde GZ-psycholoog die zich vooral richt op het diagnosticeren en behandelen van ernstige en complexe psychische problemen en psychische stoornissen en het verrichten van crisisinterventies. U bent klinisch psycholoog
  3. U bent gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, vaak in de persoonlijkheid gewortelde psychische klachten. U bent psychotherapeut
  4. U bent medisch specialisten die zich richt op geestelijke problemen en mag, in tegenstelling tot de GZ- of klinisch psycholoog, medicamenteuze therapie voorschrijven (bv. antidepressiva, elektroshock behandeling) of iemand (doen) opnemen. U bent psychiater.