4.2.1 Allport

Gordon W. Allport stelt allereerst een lijst op met 18.000 persoonlijkheidsaanduidingen. Uiteindelijk brengt hij het aantal terug tot 4.500. Volgens Allport bestaat het unieke van ieder individu uit een heel eigen patroon met verschillende persoonlijkheidstrekken. De eenheden van de persoonlijkheidstrekken zijn voor ieder mens gelijk, maar de wijze waarop deze trekken ten opzichte van elkaar zijn gerangschikt, bepaalt het eigene in een mens. Door bepaalde persoonlijkheidstrekken te meten, krijgen we een beeld van de persoonlijkheid. Het meten van 4.500 trekken die de persoonlijkheid vormen, is arbeidsintensief. Allport ontwikkelt daartoe, o.a. met zijn broer, tests voor het meten van de persoonlijkheidstrekken. Samen met P.E. Vernon ontwerpt hij een attitudeschaal. Een attitudeschaal is een schriftelijke test waarop een persoon aangeeft of hij het al dan niet eens is met bepaalde uitspraken. De uitspraken hebben een van tevoren vastgestelde schaalwaarde. De antwoorden in de test dienen de manier waarop de persoon zich in concrete omstandigheden gedraagt of denkt te gedragen, te verwoorden. Naast het onderzoek naar afzonderlijke persoonlijkheidstrekken heeft Allport een theorie opgebouwd die we kunnen plaatsen binnen het zelfverwezenlijkingmodel.