2.1.1 Gedrag

De gedragsleer richt zich op het verklaren van menselijk gedrag. Aangezien gedrag als onderwerp erg breed is, is er sprake van dermate veel (losse) begrippen dat men kan spreken van een ontplofte confettifabriek (Vroon). 
        
                               

Meer weten? Zie Begrippen