2.1.1 Lexicon

Een lexicon is een overzicht van termen in een vakgebied. De psychologie kent tal van stromingen, scholen, domeinen en (deel)theorieen, waardoor een enorm arsenaal aan losse concepten is ontstaan. Men spreekt in dat kader wel van een ontplofte confettifabriek. Enkele veelgehanteerde begrippen, vooral uit de gezondheidszorgpsychologie, maar ook daarbuiten veelvuldig gebruikt, worden hier alfabetisch (en volgens de nummering van de Gez-Psy) weergegeven:

 1. Adaptatie 
 2. Appraisal
 3. Behavioural Medicine
 4. Chronische ziekte
 5. Coping
 6. Emoties
 7. Empowerment
 8. Functionele of lich.onverklaarde klachten
 9. Geheugenproblemen
 10. Gezondheidsgedrag
 11. Kwaliteit van Leven
 12. Leren en ziekte
 13. Levensloop en ziekte
 14. Persoonlijkheid en ziekte
 15. Placebo & Nocebo
 16. Professionaliteit zorgverleners (zie ook ELO-Professionaliteit)
 17. Psychoneuroimmunologie
 18. Psychotherapie
 19. Seksuele problemen (zie ook ELO-Seksuologie)
 20. Sociale steun bij ziekte
 21. Stress als oorzaak of onderhoudende factor bij ziekte
 22. Symptoomperceptie
 23. Zelfbeeld (incl. zelfvertrouwen en -waardering)
 24. Ziektecognities.

Meer weten? Zie 2.5.2 Gezondheidszorgpsychologie