2.5.2.3.2.2 Oppervlakkig

Waarneming verloopt vooral onbewust, maar vraagt wel om interpretatie. Men moet tijdig weten of bepaalde signalen op gevaar wiijzen, of iemand een vriend of vijand is. Waarnemen is daarmee geen neutraal ontvangen van signalen, maar een ingewikkeld proces van selecteren en interpreteren van informatie.

Hoe doe ik dat?