2.5.2.1.1 Casus

Casus 1
In het plaatsje Zeevliet ontstond afgelopen winter grote beroering vanwege het gerucht, dat een naast een woonwijk gelegen fabriek zich al jaren niet aan de milieuvoorschriften voor uitstoot van schadelijke gassen houdt. Veel medewerkers van de fabriek en directe omwonenden zouden last hebben van klachten als benauwdheid, hoesten, jeuk en moeheid. In de drie huisartsenpraktijken was in korte tijd de toestroom van vrouwen en ouderen met deze klachten verdubbeld. De plaatselijke media besteedden er veel aandacht aan door de getroffenen aan het woord te laten.

Casus 2
Op 65-jarige leeftijd en na ruim twintig jaar te hebben gewerkt als ingenieur in de Verenigde Staten, keert meneer De Groot met zijn vrouw terug naar Nederland. Hoewel de aanpassing aan het leven in Nederland hem veel moeite kost, klaagt hij daar niet over. Zijn devies is ‘aanpakken en niet zeuren’. Niettemin mist hij zijn contacten en reageert hij de laatste maanden nogal emotioneel, is hij snel moe en komt hij moeilijk op gang. Hij wijt deze symptomen aan de grote veranderingen in zijn leven en aan het feit dat hij een dagje ouder wordt. Een half jaar later heeft hij moeite met lopen, lichte geheugenproblemen en moeite om zich verstaanbaar te maken. Op aandrang van een vroegere collega die hem lange tijd niet heeft gezien, gaat hij ten slotte naar de huisarts. Deze verwijst hem naar de neuroloog op verdenking van de ziekte van Parkinson.