2.5.2.3.2 Waarnemen

Onder waarnemen of perceptie verstaat men het via de zintuigen kennisnemen van de omgeving. Tot die omgeving behoort ook het eigen lichaam.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat er een grote rol is weggelegd voor het onbewuste (zie Emotie)
  2. U interpreteert in eerste instantie signalen oppervlakkig
  3. U weet dat u gaandeweg uw interpretatie nuanceert
  4. U let daarbij ook op signalen vanuit uw lichaam 
  5. U beseft dat wat u ervaart afhankelijk is van uw manier van kijken, van uw perspectief.
  6. U vat een en ander samen in een model
  7. U heeft oog voor individuele verschillen
  8. U houdt rekening met sekse