Ziektecognities

Ziektecognities zijn de gedachten, opvattingen, verwachtingen en ideeën die iemand heeft over alles wat te maken heeft met zekte en gezondheid. Ziektecognities, vooral over oorzaak en gevolg (causale relaties) en de verwachtingen jegens het zelf kunnen oplossen van problemen, hebben invloed op iemands kwaliteit van leven. Het is daarom van belang om aandacht te hebben voor deze cognities en dan vooral in de misvattingen daarin.

Hoe doe ik dat?

nog bewerken